ἀλάομαι

ἀλάομαι
Grammatical information: v.
Meaning: `wander, roam; be banished' (Il.).
Other forms: aor. ἀλήθην (Hom.), pf. ἀλάλησθαι, ἀλαλήμενος (Hom.) with present meaning, cf. the accent, s. Wackernagel Gött. Nachr. 1914, 117f., Chantr. Gr. Hom. 190. Late is ἀλαίνω (s. Schwyzer 733).
Derivatives: ἄλη (Od.); ἀλήτης m.`wanderer, rover; vagrant' (Od.); ἀλήμων `roving' (Od.). On ἀλήτωρ ἱερεύς Masson, Rev. de phil. 3. sér. 37, 1963, 214-218.
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [27] *h₂el- `wander about'
Etymology: ἀλάομαι is an old intensive in -άομαι, which can be compared with Latv. aluôt `wander about'. Further perhaps to Lat. ambulo.
See also: Cf. 2. ἀλέα, ἀλύω, ἠλάσκω, ἅλιος.
Page in Frisk: 1,63-64

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀλάομαι — wander pres ind mp 1st sg (doric aeolic parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλῆται — ἀλάομαι wander pres subj mp 3rd sg (doric) ἀλάομαι wander pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἀλάομαι wander pres subj mp 3rd sg (epic ionic) ἀλάομαι wander pres ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) ἀλέομαι avoid pres subj mid 3rd sg (epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλῇ — ἀλάομαι wander pres subj mp 2nd sg (doric) ἀλάομαι wander pres ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀλάομαι wander pres subj mp 2nd sg (epic ionic) ἀλάομαι wander pres ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀλέα avoiding fem dat sg (attic epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλήσθω — ἀλάομαι wander pres imperat mp 3rd sg (doric) ἀλάομαι wander pres imperat mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) ἀλάομαι wander pres imperat mp 3rd sg ἀ̱λήσθω , ἀλάομαι wander perf imperat mp 3rd sg (attic doric ionic aeolic) ἀλέομαι avoid pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλῶμαι — ἀλάομαι wander pres subj mp 1st sg (attic epic ionic) ἀλάομαι wander pres ind mp 1st sg ἀλάομαι wander pres subj mp 1st sg (attic epic doric ionic) ἀλέομαι avoid pres subj mid 1st sg (attic epic doric ionic) ἀλέω grind pres subj mp 1st sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλῶνται — ἀλάομαι wander pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) ἀλάομαι wander pres ind mp 3rd pl ἀλάομαι wander pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) ἀλέομαι avoid pres subj mid 3rd pl (attic epic doric ionic) ἀλέω grind pres subj mp 3rd pl (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλουμένων — ἀλάομαι wander pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) ἀλάομαι wander pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) ἀλέομαι avoid pres part mid fem gen pl (attic epic doric ionic) ἀλέομαι avoid pres part mid masc/neut gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοωμένων — ἀλάομαι wander pres part mp fem gen pl (epic) ἀλάομαι wander pres part mp masc/neut gen pl (epic) ἀλόω pres part mp fem gen pl (epic) ἀλόω pres part mp masc/neut gen pl (epic) ἀλοάω tread pres part mp fem gen pl ἀλοάω tread pres part mp masc/neut …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοώμενον — ἀλάομαι wander pres part mp masc acc sg (epic) ἀλάομαι wander pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic) ἀλόω pres part mp masc acc sg (epic) ἀλόω pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic) ἀλοάω tread pres part mp masc acc sg ἀλοάω tread pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλωμένων — ἀλάομαι wander pres part mp fem gen pl ἀλάομαι wander pres part mp masc/neut gen pl ἀλόω pres part mp fem gen pl (doric aeolic) ἀλόω pres part mp masc/neut gen pl (doric aeolic) ἀ̱λωμένων , ἀλόω perf part mp fem gen pl (doric aeolic) ἀ̱λωμένων ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλωόμενον — ἀλάομαι wander pres part mp masc acc sg (epic) ἀλάομαι wander pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.